Wykonawstwo

To czy budynek będzie zużywał mało energii zależy nie tylko od dobrego projektu i zastosowania rozwiązań energooszczędnych. Bardzo ważne jest prawidłowe oraz dokładne zbudowanie budynku zgodnie z projektem. Niezmiernie istotne jest zatem wybranie odpowiedniego wykonawcy. Najlepiej jest znaleźć wykonawcę z doświadczeniem, specjalizującego się w budowaniu budynków energooszczędnych. Dobrze, jeżeli będzie mógł przedstawić listę referencyjnych obiektów.

Budowa

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo Budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do prac przygotowawczych należą: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury Read more about Budowa[…]

Projekt budowlany

Art. 34 Ustawy Prawo Budowlane definiuje zawartość projektu budowlanego. Powinien od składać się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlany, w zależności od potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych Read more about Projekt budowlany[…]

Proces budowlany oraz jego uczestnicy

Aktem prawnym regulującym przebieg procesu budowlanego jest Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami. Proces budowlany obejmuje prace projektowe, budowlane oraz użytkowanie obiektu. Uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub robót. Każda z wymienionych osób ma swoje obowiązki określone w Prawie Budowlanym. Inwestor Atr. 18 Read more about Proces budowlany oraz jego uczestnicy[…]

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close