Docieplenie dachu

Izolacja pomiędzy krokwiami

Umieszczenie warstwy izolacji termicznej pomiędzy krokwiami pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń budynku oraz zaoszczędzić energię. Przy takiej konstrukcji stropodachu uzyskuje się wewnątrz pomieszczenia gładką, ciągłą powierzchnię ścian i sufitu.

Wykonanie izolacji tym sposobem jest technicznie najprostsze. Również nie są potrzebne żadne drogie lub specjalistyczne narzędzia. Do bloków krokwi przybija się najpierw drewniane listwy dystansowe lub przycina pasek styropianu o grubości 4 cm.

Płyty izolacji termicznej są następnie docinane na odpowiednią szerokość i wciskane szczelnie pomiędzy krokwie. Zaleca się układanie izolacji styropianowej w dwóch, wzajemnie przesuniętych warstwach.

W ten sposób wypełnia się całą powierzchnię dachu w pomieszczeniu. Przy typowym układzie warstw nie należy zapomnieć o zastosowaniu paroizolacji od wnętrza pomieszczenia (np. folia polietylenowa) oraz wiatroizolacji od strony zewnętrznej (specjalna odmiana folii paroprzepuszczalnej)

Bardzo ważne jest przy tym utrzymanie szczeliny wentylowanej pomiędzy izolacją termiczną a pokryciem dachowym. Dzięki temu para wodna może być bez kondensacji usunięta ze szczeliny wentylacyjnej na zewnątrz. Układ taki zapewnia dużą trwałość całego dachu.

Izolacja pod krokwiami

Umieszczenie styropianowej warstwy izolacji termicznej pod krokwiami pozwala osiągnąć ciągłą barierę dla przepływającego ciepła.

Przy tego typu rozwiązaniach stosowane są chętnie prefabrykowane płyty warstwowe, składające się izolacji termicznej, powłok izolacyjnych warstwy powierzchniowej z płyty gipsowej lub wylewki cementowej. Dzięki temu montaż ocieplenia jest szybki i czysty, więc od razu można przystąpić do wykończenia powierzchni. Unika się też w ten sposób pośredniego mocowania dolnej warstwy styropianu do konstrukcji dachu, przed ułożeniem warstwy wierzchniej.

Można stosować pojedyncze warstwy izolacji termicznej, jeśli ich opór cieplny będzie wystarczający. Dużą izolacyjność cieplną pozwala jednak uzyskać dopiero układ dwuwarstwowy.

Pierwsza warstwa izolacji wciskana jest pomiędzy łaty, następna zaś, razem z wierzchnią warstwą wykończeniową, jest mocowana do specjalnego rusztu z łat. Rozstaw łat powinien być tak dobrany, aby możliwe było prawie bezodpadowe układanie obydwu warstw izolacji cieplnej, a także właściwe pod względem wytrzymałościowym mocowanie wierzchniej warstwy suchego tynku lub innego materiału wykończeniowego.

Do mocowania wszystkich warstw należy używać gwoździ ocynkowanych. Materiał izolacji termicznej nie ulega odkształceniom w takim stropodachu. Dzięki temu uzyskuje się bardzo dużą trwałość całej konstrukcji.

Umieszczenie warstwy izolacji pod konstrukcją dachu wiąże się ze zmniejszeniem kubatury poddasza.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close