Skąd wziąć dofinansowanie na wymianę pieca?

Dofinansowanie na wymianę pieca można uzyskać z Programu Czyste Powietrze bądź z dotacji udzielanych przez Urząd Gminy. Dofinansowanie, które można otrzymać od gminy, pokrywa od 40 do nawet 100 proc. wartości inwestycji. Jego wysokość zależy od tego, czy kocioł ma być wymieniony w domu jednorodzinnym, czy w lokalu mieszkalnym. Z kolei na dopłatę z Programu Czyste Powietrze duży wpływ ma wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny.

Czym jest dofinansowanie na wymianę pieca?

Statystyki dowodzą, iż domowe kotłownie przyczyniają się w największym stopniu do zanieczyszczenia powietrza oraz powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym. We wrześniu 2019 roku w Krakowie ma zostać wprowadzony całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Osoby, które w swoich gospodarstwach domowych nadal posiadają piece węglowe, powinny jak najszybciej zdecydować się na ich wymianę na kotły przyjazne środowisku. Co zrobić w sytuacji, jeżeli domowy budżet nie pozwala na zakup nowego pieca? Warto sprawdzić, czy gmina miejsca zamieszkania nie udziela na ten cel dofinansowania.

Dofinansowanie na wymianę pieca jest zazwyczaj oferowane w formie dotacji. Kwota dofinansowania zależy od rodzaju wybranego kotła. Można liczyć na dotacje od 40 do nawet 100 proc. wartości inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zależna od tego, czy o dotację wnioskuje właściciel domu jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego. Dofinansowanie obejmuje m.in.:

 • kotły gazowe,
 • kotły na biomasę,
 • zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 • pompy ciepła,
 • podłączenia do sieci ciepłowniczej,
 • kotły na pelet,
 • urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii,
 • kotły na węgiel nowej generacji.

Kto może się ubiegać o dopłatę na wymianę pieca?

O dofinansowanie na wymianę pieca mogą ubiegać się:

 • właściciele lokali mieszkalnych bądź nieruchomości o charakterze mieszkalnym, czyli osoby fizyczne, również te, które prowadzą działalność gospodarczą w danym lokalu,
 • wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają wspólną kotłownię dla wszystkich mieszkańców,
 • najemcy lokali komunalnych.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca?

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie na wypłatę pieca? Można tego dokonać w kilku prostych krokach.

 • etap 1: wypełnij poprawnie wniosek o dofinansowanie,
 • etap 2: do wniosku dołącz wszystkie wymagane załączniki,
 • etap 3: złóż wypełniony wniosek w gminie obejmującej twój adres zamieszkania,
 • etap 4: wyraź zgodę na spotkanie z kontrolerami z Urzędu Miasta, którzy potwierdzą działanie starego pieca w gospodarstwie domowym,
 • etap 5: podpisz umowę,
 • etap 6: dokonaj zakupu nowego kotła,
 • etap 7: złóż wniosek rozliczeniowy z fakturami potwierdzającymi zakup pieca oraz usługę montażu.

Dofinansowanie na wymianę pieca dana osoba otrzyma dopiero po zakończeniu montażu nowego urządzenia, na przykład pompy ciepła oraz po zaakceptowaniu wniosku rozliczeniowego. Każda gmina może przyznawać dopłatę na innych zasadach. Należy mieć na uwadze fakt, iż wysokość dofinansowania nie jest zależna od miesięcznego dochodu wnioskującego.

Co zrobić, jeżeli gmina nie dopłaca co ekologicznego ogrzewania?

Co należy zrobić w sytuacji, jeżeli gmina nie udziela dofinansowania na wymianę pieca? Można skorzystać z Programu Czyste Powietrze udzielanego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nabór wniosków do wspomnianego programu rozpoczął się 21 stycznia bieżącego roku. Program Czyste Powietrze obejmuje inwestycje, które polegają na wymianie starych kotłów i montaż nowych źródeł ogrzewania:

 • kotły na paliwa stałe,
 • węzły cieplne,
 • systemy ogrzewania elektrycznego,
 • kotły olejowe,
 • kotły gazowe kondensacyjne,
 • pompy ciepła powietrzne,
 • pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu bądź wody.

Wysokość dofinansowania z Programu Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Dotacja może wynosić do 90 proc. wartości inwestycji. Dochód na jednego członka rodziny nie może natomiast przekraczać kwoty 600 zł.

Wartość kosztów kwalifikowanych obejmujących kwotę dofinansowania z Programu Czyste Powietrze wynosi od 7000 do 53 000 zł. Maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek zależy od rozwiązań wykorzystanych przy wymianie kotła.

 • kocioł na biomasę – do 20 000 zł dofinansowania,
 • kocioł na węgiel – do 10 000 zł dopłaty,
 • kocioł gazowy bądź olejowy – do 15 000 zł dofinansowania,
 • węzeł cieplny lub ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł dopłaty,
 • pompa ciepła powietrzna – do 30 000 zł dofinansowania,
 • pompa ciepła gruntowa bądź woda – do 45 000 zł dopłaty,
 • wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła – do 10 000 zł,
 • kolektory słoneczne – do 8000 zł,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna – do 30 000 zł,
 • przyłącze cieplne – do 10 000 zł,
 • instalacje wewnętrzne – do 15 000 zł dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze można składać online do wojewódzkich funduszy ochrony środowisk i gospodarki wodnej. Program ten jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają pozwolenie na budowę.

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie zależne od dochodu na osobę w rodzinie

Dopłata na wymianę pieca w Programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny. Poniższa tabela zawiera wysokość możliwego dofinansowania przedstawioną w procentach.

 

Grupa Miesięczny dochód na osobę (zł) Wysokość dotacji (proc.)
I do 600 do 90
II 601 – 800 do 80
III 801 – 1000 do 70
IV 1001 – 1200 do 60
V 1201 – 1400 do 50
VI 1401 – 1600 do 40
VII powyżej 1600 do 30

Jak przygotować wniosek o dopłatę z Programu Czyste Powietrze?

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca z Programu Czyste Powietrze? Wystarczy wypełnić prosty wniosek o dopłatę.

 • krok 1: zapoznaj się ze szczegółami związanymi z Programem oraz z jego regulaminem,
 • krok 2: zapoznaj się ze stanem budynku – jego obecny stan oraz konieczne zmiany powinny zostać określone w audycie energetycznym potrzebnym do realizacji inwestycji,
 • krok 3: uzupełnij i złóż wniosek o dofinansowanie ,
 • krok 4: po złożeniu wniosku, przedstawiciel programu dokona oceny stanu budynku oraz jego zgodności z opisem,
 • krok 5: podpisz umowę o dopłatę na wymianę pieca,
 • krok 6: złóż wniosek o wypłatę środków,
 • krok 7: zakończenie inwestycji, które potwierdzi przedstawiciel programu,
 • krok 8: rozliczenie przedsięwzięcia.

Pieniądze z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze mogą zostać wypłacone w kilku transzach, po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close