Co to jest energooszczędność?

Choć sam w sobie budynek nie zużywa energii, to przyjęło się określać go jako „energooszczędny”, jeżeli podczas jego użytkowania zużywana jest mała ilość energii przy spełnieniu wymaganych warunków techniczno-sanitarnych. Najważniejszą cechą budynków energooszczędnych jest podporządkowanie wszystkich rozwiązań budowlanych i instalacyjnych wymaganiom niskiego zużycia energii. Równie ważnym aspektem jest sposób jego eksploatacji. Budynek energooszczędny charakteryzuje się: Read more about Co to jest energooszczędność?[…]

Zużycie energii w budynku

W budynkach mieszkalnych energia zużywana jest głównie na następujące cele: ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, wentylację do napędu urządzeń domowych. Energia dostarczana jest w postaci energii elektrycznej, ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej lub energii ze spalania paliw ( np. gazu, oleju, biomasy, węgla itp.). Opłaty za użytkowanie budynku związane są głównie z opłatami za Read more about Zużycie energii w budynku[…]

Cykl życia budynku

Do oceny oddziaływania budynku na środowisko w całym cyklu życia stosuję się analizę LCA (Life Cycle Assessment). Koncepcja tej metody powstała w latach 60 XX wieku i miała określać oddziaływanie na środowisko produktów przemysłowych. Polega ona na ustaleniu wzajemnego oddziaływania rozpatrywanego procesu i środowiska oraz określeniu ilościowym strumieni masy i energii przekazywanych i pobieranych ze Read more about Cykl życia budynku[…]

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close