Ściany zewnętrzne

Co to jest ściana zewnętrzna?

Ściana jest to pionowy element oddzielający wnętrze budynku od środowiska zewnętrznego (ściany zewnętrzne) oraz przestrzenie wewnątrz budynku (ściany wewnętrzne). Podstawową funkcją ścian zewnętrznych jest ochrona budynku i jego wnętrza przed:

 • wychłodzeniem w chłodnych okresach oraz bezpośrednim działaniem wiatru,
 • przegrzewaniem pomieszczeń w okresie lata,
 • opadami atmosferycznymi,
 • hałasem zewnętrznym.

W budynkach energooszczędnych ściany zewnętrzne muszą być bardzo dobrze zaizolowane tak, aby w zimie straty ciepła były jak najmniejsze. W tym przypadku temperatura wewnętrznych powierzchni przegród zewnętrznych jest wyższa, niż gdy ściany mają wysoką wartość współczynnika przenikania ciepła Podwyższa to komfort użytkowania oraz eliminuje możliwość skraplania się pary wodnej i powstawania pleśni.

Rodzaje ścian zewnętrznych

Ściany możemy podzielić ze względu na pełnioną funkcje na:

 • nośne wewnętrzne – element konstrukcyjny przenoszący obciążenia konstrukcji budynku,
 • nośne zewnętrzne – element konstrukcyjny przenoszący obciążenia konstrukcji budynku oraz zewnętrzne np. od wiatru,
 • nienośne – element konstrukcyjny przenoszący obciążenia własne,
 • działowe – dzielą przestrzeń wewnętrzną.

Ze względu na konstrukcję wyróżniamy ściany jednowarstwowe i wielowarstwowe. Do liczby warstw nie wlicza się tynku.

Ściany jednowarstwowe

W ścianach jednowarstwowych wszystkie funkcje ochronne i konstrukcyjne są realizowane przy pomocy jednego rodzaju materiału, z którego zbudowana jest ściana. Rysunek przedstawiający ścianę jednowarstwową zamieszczono poniżej.

 

Ściany jednowarstwowe mogą być wykonywane, np. z cegły ceramicznej pełnej, ceramiki poryzowanej czy betonu komórkowego. W domach jednorodzinnych ze względu na wymagania ochrony cieplnej budynków współczynnik przenikania ciepła ściany jednowarstwowej musi być mniejszy bądź równy 0,5 W/(m2•K). Uzyskanie takiej wartości jest możliwe tylko przy zastosowaniu materiałów o niskiej przewodności cieplnej, takich jak np. bloczki z betonu komórkowego klejone cienką warstwą kleju lub murowane na specjalnej zaprawie ciepłochronnej.

Ściany wielowarstwowe

W przypadku ścian wielowarstwowych poszczególne funkcje przejmowane są przez warstwy wykonane z różnych materiałów. Ściany składają się z dwóch lub trzech warstw. Można wyróżnić:

 • warstwę nośną – przenosi ona obciążenia, wykonana jest z materiału dużej wytrzymałości na ściskanie, np. mur z cegieł lub betonowy,
 • warstwę izolacji termicznej – chroni przed stratami ciepła, wykonana jest z materiału o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych np. styropian, wełna mineralna, umieszczona jest na zewnątrz lub wewnątrz (ściana dwuwarstwowa) oraz wewnątrz (ściana trzywarstwowa),
 • warstwę ochronną – osłania materiał izolacyjny przed uszkodzeniem mechanicznym i zawilgoceniem (chroni go przed obniżeniem właściwości izolacyjnych i zniszczeniem)

 

Przykładowy układ warstw w ścianie dwuwarstwowej:

 • ściana konstrukcyjna (np. z cegieł, różnego rodzaju bloczków, betonu lub żelbetu),
 • warstwa mocująca (ma za zadanie przymocowanie do warstwy konstrukcyjnej izolacji i pozostałych warstw, masa klejąca na bazie żywic syntetycznych lub cementu)
 • izolacja termiczna (np. ze styropianu czy wełny mineralnej).

Przykładowy układ warstw w ścianie trzywarstwowej:

 • ściana konstrukcyjna (np. z cegieł, różnego rodzaju bloczków, betonu lub żelbetu),
 • izolacja termiczna (np. ze styropianu czy wełny mineralnej),
 • szczelina powietrzna o grubości 1 – 4 cm,
 • warstwa osłonowa (stanowi elewację budynku i chroni izolację, wykonana np. z cegły ceramicznej, klinkierowej, wapienno-piaskowej czy specjalnych bloczków betonowych.

W budynkach energooszczędnych raczej nie stosuje się ścian jednowarstwowych. Ponieważ ściany o tej konstrukcji muszą być bardzo grube, aby można było uzyskać niski współczynnik przenikania ciepła (grubość nawet 60 cm).

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close