Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji?

Coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, z którego korzystają właściciele nieruchomości, jest dofinansowanie do termomodernizacji budynku. Współczesne programy rozwojowe i proekologiczne wychodzą naprzeciw potrzebom właścicieli domów jednorodzinnych w zakresie pomocy przy podnoszeniu efektywności energetycznej budynków. Warto zwrócić uwagę, że dofinansowanie do termomodernizacji 2018 a dofinansowanie w roku 2019 cechuje odmienność i pewne zmiany, z którymi każdy zainteresowany winien się zapoznać, aby w skuteczny sposób pozyskać środki finansowe. Różnice te wykazane są w dalszej części artykułu.

Program „Czyste Powietrze” – dopłaty do termomodernizacji i instalacji grzewczych

Jedną z możliwości jest realizowany w latach 2018-2029 program „Czyste Powietrze” – dotyczy dofinansowania do termomodernizacji domu jednorodzinnego. Warto podkreślić, że program powstał głównie z myślą o obiektach, budowanych w latach 1960-2002. W tym czasie obowiązywały bowiem inne normy projektowe i współcześnie ocieplenie takich kubatur jest nieadekwatne do zapotrzebowania.

Program „Czyste Powietrze” (po krótkiej przerwie) na nowo przyjmuje wnioski o dofinansowanie. W ramach omawianego programu znajdziemy również możliwość ubiegania się o środki na modernizację instalacji ogrzewania lub wymianę pieca C.O. Niezwykle ważnym aspektem rzeczonego programu jest propozycja dofinansowania dla właścicieli nieruchomości nawet w przypadku, kiedy nie mają oni wkładu własnego. Jest to duży krok w stronę walki o lepszą jakość powietrza.

Wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania jest zróżnicowana i zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, ubiegającego się o dofinansowanie. Dla przykładu; jeśli dochód na jednego członka rodziny wynosi mniej niż 600 zł, dotacja opiewa wówczas na kwotę, sięgającą nawet 90%.

Co obejmuje dofinansowanie termomodernizacji budynku?

W przypadku, gdy dochody na jedną osobę w rodzinie są natomiast większe niż 1600 zł, dotacja wynosi wówczas około 30% wartości inwestycji. Aby wykonać termomodernizację budynku z dofinansowaniem w ramach omawianego programu, można skorzystać z następujących usług:

  • inwentaryzacja budynku (pozwoli to na optymalne wyliczenie ilości potrzebnych materiałów budowlanych),
  • obliczenia wymaganych parametrów i wskaźników tak, aby termomodernizacja obiektu była trwała i skuteczna,
  • opis proponowanej termomodernizacji,
  • dokumentacja fotograficzna.

Dla dobrych efektów inwestycji kluczowe jest odpowiednie rozeznanie struktury budynku, zbadanie miejsc występowania mostków termicznych i ich likwidacja, jak również zapewnienie optymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła. W każdym budynku winna być wdrożona optymalna termomodernizacja. Dofinansowania pomagają w realizacji takiego zadania.

Obowiązujące uwarunkowania Unii Europejskiej, odnoszące się do energochłonności budynków

W dyrektywie Unii Europejskiej 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 wszystkie nowo powstające budynki powinny wykazywać niemal zerowe zużycie energii i to już od roku 2021. Co to oznacza w praktyce? Otóż jest to próba eliminacji szkodliwych związków z powietrza i poprawy kondycji środowiska naturalnego.

Zjawisko smogu jest w Polsce palącym problemem – takie programy, jak wspomniane „Czyste Powietrze” czy „Ograniczenie Niskiej Emisji” są zatem narzędziami, które promują proekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania. Niemniej jednak warto podkreślić, że dla uzyskania efektywności takiego ogrzewania, niezwykle ważna jest termomodernizacja. Dofinansowanie z Unii pozwala na realizację tej kosztownej inwestycji.

Z jakich dopłat można było skorzystać w minionym roku 2018?

Głównym programem, z jakiego korzystały polskie rodziny, był funkcjonujący w latach 2013-2018 program dotyczący dopłat do domów energooszczędnych. Stawki były zróżnicowane. Dla przykładu; do budowy domu pasywnego – maksymalnie 50 tys. zł, do zakupu mieszkania – około 11-16 tys. zł. Można wysnuć śmiały wniosek poparty faktami, że rok 2019 daje inwestorom duże możliwości w zakresie pozyskiwania środków i termomodernizacji swoich obiektów z jednoczesnym zadbaniem o poprawę środowiska naturalnego, w którym żyjemy.

Współcześnie każdy właściciel nieruchomości wie, jak ważna jest termomodernizacja domu. Dofinansowania, jakie możemy pozyskać, pozwalają na zmniejszenie kosztów związanych z tak dużą inwestycją. Z całą odpowiedzialnością należy podkreślić, że każdy obiekt – w tym również dom jednorodzinny – powinien mieć odpowiedni współczynnik przenikania ciepła, za co w dużej mierze odpowiada właśnie termomodernizacja.

Dopłaty, które dziś można uzyskać, powinny być dodatkową zachętą dla inwestorów, ponieważ pozwalają nie tylko na ograniczenie kosztów, ale również na zbadanie możliwości energetycznych obiektu (audyt energetyczny). Ostateczne decyzje dotyczące jakości materiałów i przebiegu prac budowlanych należą oczywiście do inwestorów. Niemniej jednak należy popularyzować dostępne możliwości finansowania takich przedsięwzięć i ukazywać profity – zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i przede wszystkim dla środowiska naturalnego.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close