Współczynnik przenikania ciepła a koszty ogrzewania domu

Negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko jest powodem, dla którego do 2021 roku zostały zaostrzone przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła w domach. Obecnie nie do końca opłacalnym posunięciem jest budowanie domu w stylu tradycyjnym. Nie w sytuacji, kiedy energia elektryczna, gaz i inne metody ogrzewania domu stają się coraz droższe. Poniższy artykuł przybliży ci tematykę współczynnika U. Dowiesz się z nich, jak obliczyć poziom przenikania ciepła. Podpowiemy również, jak zminimalizować współczynnik przenikania i zwiększyć poziom oszczędności.

Współczynnik przenikania ciepła – definicja. Jak obliczyć współczynnik U

O współczynniku przenikalności ciepła mówi się najczęściej podczas budowania domów pasywnych i energooszczędnych. Oznacza on stopień, w jakim ciepło ucieka z domu poprzez mostki termiczne. Współczynnik przenikania ciepła oznaczany jest w fizyce symbolem U. Podawany jest w jednostkach W/(m2.K). Określa on wielkość przepływu ciepła przez powierzchnię danej przegrody budowlanej, kiedy po obu jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1 K (kelvina). Im wyższa wartość U, tym więcej ciepła ucieka w niekontrolowany sposób z mieszkania i domu.

W Polsce obecnie obowiązują rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z lipca 2013 r. Według niego wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych nie może przekroczyć 0,23 W/(m2.K). Wcześniej wartość ta wynosiła 0,25 W/(m2.K). Rozporządzenie określa dalsze ograniczania zużycia energii. W 2021 współczynnik U dla ścian nie będzie mógł przekroczyć 0,20 W/(m2.K). Rozporządzenie to jest zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej.

Współczynnik U obliczany jest na podstawie trzech prostych wzorów, które podaliśmy poniżej w tabeli:

 

R = d/λ
gdzie:

R = opór cieplny

d = grubość ściany wyrażana w metrach

λ = współczynnik przewodzenia ciepła wyrażany w W/mK

Ostateczny wynik otrzymamy, kiedy otrzymany iloraz podstawimy do wzoru:

R1= R + Rsi + Rse.
gdzie:

Rsi = współczynnik przejmowania ciepła od strony zewnętrznej

Rse = współczynnik przejmowania ciepła od strony wewnętrznej

R1 = całkowity opór cieplny przegrody

otrzymany wynik musimy podstawić do wzoru:

U = d/R1

Jeśli przegroda składa się z kilku warstw, obliczeń należy dokonać dla każdej z nich. Jeśli te obliczenia mają zająć zbyt wiele czasu, warto zwrócić uwagę na kalkulatory współczynnika ciepła. Są one zawarte na wielu stronach internetowych firm zajmujących się budową domów.

Koszty ogrzewania domu a współczynnik przenikalności ciepła

Podczas budowy domu warto zwrócić uwagę na rodzaj wybieranych ścian, ocieplenia domu, jak również okien. Z jednej strony – im lepszej jakości mamy materiały, tym droższa stanie się budowa. Jednak utrzymanie domu w późniejszych latach powinno zwrócić się nam w postaci oszczędności w związku z ogrzewaniem całego budynku.

Ogrzewanie domu tradycyjnego – w zależności od jego wielkości – może kosztować mniej lub więcej. W domach o wysokim współczynniku U ogrzewanie musi mieć określoną energię. Właściciele domów decydują się zazwyczaj na:

gaz,

  • olej opałowy,
  • węgiel,
  • drewno.

 

Miesięczny koszt ogrzania domu w sezonie grzewczym może w tym przypadku wynosić od 400 zł do nawet 600 zł. Rocznie to od 4 tys. zł do powyżej 6 tys. Domy pasywne mają nawet do 40 proc. mniejsze wymagania energetyczne od domów tradycyjnych. Ogrzewanie domu pasywnego polega na wykorzystaniu darmowej energii pochodzącej ze słońca, ziemi i wiatru. Tzw. “zielone domy” ogrzewane są takimi systemami jak:

  • pompa ciepła,
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
  • okna z szybami przepuszczającymi ciepło słoneczne,
  • instalacja solarna.

Taki dom zazwyczaj ogrzewany jest za pomocą różnych systemów. Dom ogrzewany słońcem dużo później potrzebuje włączenia innych systemów grzewczych. A pompa ciepła zostaje wyłączona już pod koniec marca, co sprzyja dalszym oszczędnościom. Co więcej – latem, kiedy dom nadprodukuje energię, można ją sprzedać do elektrowni.

Jak obniżyć współczynnik przenikania ciepła podczas budowy domu pasywnego?

Obniżenie przenikalności ciepła w czasie budowy jest osiągane między innymi poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii budownictwa. Dobry projekt, najlepszej jakości materiały i dostosowanie oczekiwań do potrzeb to klucz nie tylko do tańszego w utrzymaniu lokalu, ale też do życia w stylu ekologicznym. W domu pasywnym wszystkie elementy konstrukcyjne podporządkowane są zminimalizowaniu straty ciepła. Np. największe przeszklenia projektowane są po stronie południowej i południowo-wschodniej działki. To niesie za sobą konieczność dostosowania rozkładu pomieszczeń wewnątrz. Architekci wykorzystują również naturalne krzywizny działki, aby zmniejszyć oddziaływanie warunków atmosferycznych na dom. Strefa dzienna jest położona tam, gdzie w ciągu dnia jest cieplej.

Izolacyjność ścian w domu pasywnym poprawiana jest przez zastosowanie grubej warstwy termoizolacji – od 35 do 40 cm. Na ograniczenie strat ciepła wpływa również wybór odpowiednich okien energooszczędnych. Muszą to być okna trzyszybowe, o dużej powierzchni, z funkcją pobierania ciepła z promieni słonecznych.

Wartość U w domach energooszczędnych to 20 W(m2K). W domu pasywnym współczynnik przenikania ciepła wynosi zaledwie 12 W(m2K). Niski wskaźnik przenikania ciepła powoduje, że do ogrzania domu wystarczy pompa ciepła.

Jak obniżyć współczynnik przenikania ciepła w starym domu?

Współczynnik przenikania ciepła w starych domach jest zazwyczaj dość wysoki. W praktyce oznacza to tyle, że ciepło ucieka z domu w niekontrolowany sposób i powoduje wysokie koszty dodatkowego ogrzewania. Z tego powodu wielu decyduje się na tzw. “termomodernizację”, polegającą przede wszystkim na zmniejszeniu ilości mostków ciepła. Mostek termiczny to miejsce w budynku, przez które dochodzi do niekontrolowanej utraty ciepła, nawet do 30 proc. Zła izolacja okien, drzwi wejściowych, ścian i dachu powoduje nie tylko uciekanie ciepła. Mostki cieplne mogą doprowadzić do szybszego niszczenia się elewacji czy wystąpienia w domu pleśni.

Aby przystąpić do termomodernizacji, należy więc zlokalizować miejsce występowania mostków termicznych i zmniejszyć ich występowanie do minimum. Specjaliści doradzają m.in. zlikwidowanie balkonu na rzecz tarasu i docieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu lub wełny. Warto też wymienić okna na cieplejsze. Musimy tu zwrócić szczególną uwagę na solidność montowania tych okien. Podczas termomodernizacji domu można również zastosować część instalacji energooszczędnych np. panele słoneczne. Wymiana pieca to kolejny krok w kierunku obniżenia rachunków za ogrzewanie czy prąd. W budynkach o starym budownictwie nie zaleca się natomiast pompy ciepła. Bez odpowiedniej izolacji nie będzie to ani tanie, ani wydajne źródło ogrzewania domu.

Koszty dostosowania domu w starym budownictwie do standardów energooszczędności nie jest tanie. Zarówno rząd RP, jak i Unia Europejska wspierają jednak działania dążące do wdrożenia ekologicznych rozwiązań. m.in. poprzez program Czyste Powietrze. W programie tym oferowana jest opłata do pożyczki oferowana przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępnej w każdym województwie w Polsce.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close