Jak otrzymać pozwolenie na budowę?

Bez pozwolenia na budowę nie można rozpocząć robót budowlanych. Przed wykonaniem bądź dostosowaniem wybranego projektu do naszej działki należy: zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania terenu – należy sprawdzić jakie są ograniczenia dotyczące budowy budynku na danym terenie, mogą to być np. ograniczenia związane z wysokością budynku, określić Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu – w Read more about Jak otrzymać pozwolenie na budowę?[…]

Jak wybrać materiał izolacyjny?

Co projektant i inwestor powinien wiedzieć o własnościach materiałów izolacyjnych? Chcemy ocieplić budynek i mamy do wyboru kilka produktów tego samego rodzaju. Producenci deklarują, że maja one takie same lub prawie takie same parametry techniczne. W tej sytuacji mogłoby się wydawać, że wszystko jedno, który produkt wybierzemy. Czy jednak na pewno? Okazuje się, że sprawa Read more about Jak wybrać materiał izolacyjny?[…]

Wykonawstwo

To czy budynek będzie zużywał mało energii zależy nie tylko od dobrego projektu i zastosowania rozwiązań energooszczędnych. Bardzo ważne jest prawidłowe oraz dokładne zbudowanie budynku zgodnie z projektem. Niezmiernie istotne jest zatem wybranie odpowiedniego wykonawcy. Najlepiej jest znaleźć wykonawcę z doświadczeniem, specjalizującego się w budowaniu budynków energooszczędnych. Dobrze, jeżeli będzie mógł przedstawić listę referencyjnych obiektów.

Budowa

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z art. 41 Ustawy Prawo Budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Do prac przygotowawczych należą: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury Read more about Budowa[…]

Projekt budowlany

Art. 34 Ustawy Prawo Budowlane definiuje zawartość projektu budowlanego. Powinien od składać się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlany, w zależności od potrzeb oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych Read more about Projekt budowlany[…]

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close