Fundamenty

Co to jest fundament?

Fundament jest to element konstrukcyjny, którego zadaniem jest przekazanie całość obciążeń budynku na podłoże gruntowe. Powinien być on posadowiony poniżej głębokości przemarzania oraz tak wykonany, aby zapewnić stateczność budowli i jej równomierne osiadanie. Zadaniem fundamentu jest również ochrona budynku przed wilgocią i stratami ciepła. Rodzaj zastosowanego rozwiązania technologicznego fundamentów zależy między innymi od: właściwości gruntu, poziomu wód gruntowych (oraz jego zmian w ciągu roku) i składu wody gruntowej (stopnia jej agresywności). Fundamenty dzieli się ze względu na głębokość posadowienia (płytkie i głębokie), sposób przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe (bezpośrednie i pośrednie), kształt (fundamenty ławowe ciągłe, fundamenty rusztowe, stopy fundamentowe, fundamenty płytowe i skrzyniowe oraz materiał z jakiego są wykonane (beton, żelbet, cegły, kamienie i drewno).

Ze względu na głębokość przemarzania Polska podzielona jest na cztery strefy przedstawione na rysunku poniżej. Przemarzanie fundamentów może prowadzić do uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej, powstawania pęknięć ścian i podłóg, osłabienia konstrukcji budynku a tym samym zmniejszenia jego trwałości oraz zwiększenia strat ciepła.

Ochrona fundamentów przed wilgocią

Izolacja przeciwwilgociowa chroni budynek przed wodą gruntową. Uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej może odprowadzić do zawilgocenia przegrody. Jest to bardzo niekorzystne oraz niebezpieczne zjawisko, które powoduje m.in.: przemarzanie i pogorszenie izolacyjności cieplnej przegród. Obniża ono również wytrzymałość ścian, sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni, a także przyczynia się do łuszczenia tynków. Na skutek kapilarnego podciągania wody wilgoć może przedostawać się w wyższe partie budynku.

Do izolacji fundamentów stosuje się: papy, płynne materiały bitumiczne, folie płaskie i membrany oraz panele oraz membrany bentonitowe. Najlepiej, jeżeli izolacja przeciwwilgociowa jest obudowana przez warstwę termoizolacji.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa fundamentów powinna wystawać ponad grunt 30 cm. Konieczne jest także ułożenie w ścianach izolacji poziomej, która chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody. Izolację poziomą układa się na ławach fundamentowych i w ścianach piwnic pod stropem. W przypadku stropu poniżej poziomu terenu, izolację układa się także 30 cm nad jego poziomem (w miejscu, w którym kończy się izolacja pionowa. Izolację poziomą ułożoną na ławach fundamentowych łączy się z izolacją poziomą podłogi w piwnicy. Sposób prowadzenia izolacji poziomej i pionowej przedstawiono na rysunkach poniżej.

Ochrona fundamentów przed stratami ciepła

Izolację fundamentów wykonuje się z polistyrenu ekstrudowanego XPS oraz płyt styropianowych EPS (o obniżonej chłonności wody). Odpowiednio wykonana izolacja fundamentów zmniejsza starty ciepła do gruntu, minimalizuje mostki termiczne, zabezpiecza przed kondensacją wilgoci wewnątrz przegrody i na jej powierzchni.

Jaka powinna być optymalna grubość izolacji przy izolacji fundamentu?

Dokładne wyznaczenie grubości gwarantującej zgodność z rozporządzeniem o Warunkach Technicznych powinno wykonać się indywidualnie dla każdego fundamentu. Szacunkowo można przyjąć, że grubość „bezpieczna” to 8 cm, obliczona grubość może różnić się max. 1 cm.

Czy styropian można przyklejać do ściany lepikiem asfaltowym?

Tak, asfalty nie mają negatywnego wpływu na styropian.

Czy płyty ryflowanie lepiej spełniają swoją rolę niż gładkie płyty SILVER fundament i GOLD fundament

Płyty ryflowane mają na swojej powierzchni specjalną warstwę odsączającą. Jest bardzo niewiele przypadków, kiedy należy zastosować tego typu płyty. Np. kiedy budynek posadowiony jest na zboczu góry, na mało nośnym terenie i intensywne opady mogą spowodować osunięcie się budynku. Płyty ryflowane mogą powodować znacznie szybszy odpływ wody opadowej z okolic fundamentu. O zastosowaniu tych płyt winien zadecydować projektant, który projektując fundament zna warunki wilgotnościowe panujące w gruncie dookoła niego.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close