Cykl życia budynku

Do oceny oddziaływania budynku na środowisko w całym cyklu życia stosuję się analizę LCA (Life Cycle Assessment). Koncepcja tej metody powstała w latach 60 XX wieku i miała określać oddziaływanie na środowisko produktów przemysłowych. Polega ona na ustaleniu wzajemnego oddziaływania rozpatrywanego procesu i środowiska oraz określeniu ilościowym strumieni masy i energii przekazywanych i pobieranych ze środowiska. Rozpatrywane jest wydobycie oraz przetworzenie surowców naturalnych potrzebnych do wytworzenia danego systemu, proces produkcji, transport, dystrybucję, zużycie, ewentualnie ponowne przetworzenie oraz składowanie po zaniechaniu eksploatacji danego wyrobu. W każdym z wymienionych etapów emitowane są zanieczyszczenia mogą mieć one zarówno negatywny jak i pozytywny wpływ na środowisko. Całkowite oddziaływanie na środowisko określane jest na podstawie bilansu negatywnych i pozytywnych oddziaływań.

W przypadku budynków metoda LCA może być rozpatrywana jako analiza oddziaływania poszczególnych materiałów budowlanych na środowisko. Zgodnie z koncepcją, analiza powinna uwzględniać proces produkcyjny poszczególnych materiałów. Obiekty budowlane mogą pełnić bardzo różne funkcje, mają długi czas życia oraz silnie ingerują w otaczające środowisko. Problematyczną sprawą jest w przypadku budynków nowowznoszonych określenie stanu budynku po zakończeniu eksploatacji. Natomiast w budynkach starych trudno jest określić dane dotyczące jego budowy. Do wykonania analizy niezbędne jest wyznaczenie granic rozpatrywanego systemu, które ściśle zależą od jego funkcji.

W przypadku budynków należy przeanalizować następujące etapy:

  • budowa (projekt i przygotowania),
  • eksploatacja (użytkowanie, remonty),
  • zakończenie użytkowania (rozbiórka, zmiana przeznaczenia).

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close