Informacje ogólne

Co to jest gzyms?

Gzyms jest elementem architektonicznym wieńczącym mur w formie poziomego (zwykle profilowanego) pasa, wysuniętego przed lico ściany. Stosowany jest do ochrony elewacji przed ściekającą wodą lub do celów ozdobnych. Występują najczęściej na zewnątrz, rzadziej wewnątrz.

Co to jest cokół?

Cokół jest to najniższa nadziemna część budowli wysunięta lub wsunięta uskokowo w stosunku do górnych partii muru.

Czym się różni styropian od polistyrenu ekstrudowanego?

Różnią się one technologią produkcji i uzyskiwanymi w ten sposób różnymi strukturami. Mają one odmienne właściwości. Polistyren ekstrudowany ma znacznie podwyższoną wytrzymałość na ściskanie i obniżoną chłonność wody.

Kiedy stosować polistyren ekstrudowany?

Polistyren ekstrudowany należy stosować w miejscach gdzie:

  • materiał termoizolacyjny jest narażony na bezpośredni kontakt z wilgocią (dachy odwrócone, izolacja perymetryczna (zewnętrzna fundamentu)),
  • występują bardzo wysokie obciążenia (hale składowe, chłodnie magazynowe, parkingi dachowe).

Czy można styropianem ocieplać domy drewniane?

Tak, pod warunkiem zastosowania specjalnych klejów, dodatkowej warstwy paroizolacji lub styropianu ryflowanego. Przed montażem takiego systemu docieplenia sugeruję również kontakt z producentem systemu dociepleń.

Kiedy stosujemy normę, kiedy Certyfikat a kiedy Aprobatę Techniczną?

Norma jest dokumentem ustanawianym przez Polski Komitet Normalizacyjny dla pewnej grupy wyrobów. Aprobata Techniczna pisana jest wtedy, gdy produkt budowlany w jednej ze swoich cech lub zastosowaniu zdecydowanie odbiega od normy. Deklaracja Zgodności wystawiana przez producenta (na każdy zakład produkcyjny) jest obecnie jednym, podstawowym i obowiązkowym dokumentem upoważniającym do znakowania wyrobu i wprowadzania go na rynek europejski. Wystawiana jest do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej i potwierdza zgodność produktu budowlanego z jednym lub drugim dokumentem. Certyfikat Zgodności, nie jest dokumentem upoważniającym do wprowadzenia wyrobu do obrotu. Jest on nieobowiązkowy i wystawiany przez jednostki zewnętrzne. Dokument ten potwierdza, że wyrób spełnia warunki i wymagania zawarte w Normie lub Aprobacie Technicznej.

Co zrobić gdy pęka tynk na ścianach ?

Przyczyn może być wiele: materiały, wykonawstwo, warunki pogodowe, stan podłoża, dlatego przyczyn popękania tynku nie można określić telefonicznie bez wizji lokalnej. Należy poprosić o ekspertyzę przede wszystkim producenta systemu dociepleń, producenta styropianu oraz niezależnego rzeczoznawcę.

Czy można kłaść styropian pod ogrzewanie podłogowe ?

Tak, ogrzewanie podłogowe działa w temperaturze max. 40°C a styropian zachowuje swoje własności do 80°C.

Kontynuowanie przeglądanie strony oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close